Jesteśmy branżowym liderem i europejskim producentem urządzeń HVAC. Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które zapewniają komfortowe środowisko pracy.

Działamy zgodnie z zalecanymi praktykami zmniejszającymi ryzyko infekcji COVID-19. Dotyczą one użytkowania i serwisowania urządzeń HVAC i zostały opracowane przez europejskie stowarzyszenie REHVA (stowarzyszenie firm zajmujących się projektami HVAC) oraz konsultanta europejskiego przy wdrażaniu nowych przepisów.

Odpowiednia wentylacja

Zaleca się maksymalne zwiększenie udziału świeżego powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i zapewnienie jak największej ilości wymian powietrza.

•  Czas pracy systemów wentylacyjnych należy wydłużyć co najmniej do 2 godzin przed godziną otwarcia budynku i do 2 godzin po jego zamknięciu. Działanie to zwiększa prawdopodobieństwo usunięcia wirusa z pomieszczeń.

•  Aby dostarczyć jak największej ilości świeżego powietrza, zaleca się maksymalne otwarcie przepustnic.

W urządzeniach typu rooftop, kompatybilnych ze sterownikami T-box, można łatwo dostosować parametry pracy urządzeń. Funkcja kalendarza pozwala dowolnie zaprogramować czas pracy w poszczególne dni tygodnia.

 

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna (otwieranie okien w celu przewietrzenia pomieszczenia) zwiększa efektywność wymiany powietrza i tym samym wspomaga wentylację mechaniczną.

Filtry

Należy pamiętać o regularnej wymianie filtrów, dzięki czemu zapewnia się odpowiedni przepływ powietrza do pomieszczenia.

Skontaktuj się z Działem Wsparcia Serwisowego i umów przegląd eksploatacyjny z wymianą filtrów. Możesz również zamówić filtry o zróżnicowanej skuteczności.


Nawiew powietrza

W przypadku urządzeń wyposażonych w moduł nawiewny NW należy upewnić się, że nastawa nawiewnika wirowego nie powoduje przepływu powietrza pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, gdyż zwiększa to ryzyko zakażenia. Analogicznie należy zweryfikować, czy nastawy nawiewników montowanych na kanałach wentylacyjnych nie powodują podobnego ryzyka.

Czujnik Co2

Czujniki ostrzegają przed niedostateczną wentylacją, szczególnie w pomieszczeniach często używanych. W czasie epidemii zalecana jest zmiana nastaw progów alarmowych na niższe, aby przewietrzanie budynku było intensywniejsze.

Sterownik T-box do automatyki Cube zapewnia możliwość wyboru sposobu reagowania urządzenia na przekroczenie progów alarmowych stężenia CO2. Czujniki detekcji CO2 do urządzeń Cube są dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

System wentylacyjny

W wyniku „lockdownów” wiele urządzeń wentylacyjnych nie było użytkowanych nawet przez kilka miesięcy. W takich sytuacjach na elementach systemów HVAC może dochodzić do powstawania bakterii Legionelli.

Zaleca się dokładną konserwację systemów wentylacyjnych, zwłaszcza jeżeli przez dłuższy czas nie były używane. Konserwacja ma na celu usunięcie zalegających zanieczyszczeń i bakterii.

Niezależnie od konserwacji systemów HVAC zawsze należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak: dystans społeczny, dezynfekcja oraz zasłanianie ust i nosa. Te czynniki również w istotnym stopniu wpływają na zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19.

Wsparcie Serwisowe

Prawidłową konserwacją urządzeń zajmuje się nasz dział Wsparcia Serwisowego. Dedykowany zespół inżynierów zajmujący się jednostkami rooftop Cube doradzi odpowiednie czynności serwisowe w celu utrzymania prawidłowych parametrów pracy urządzeń.

Przeglądy urządzeń

Proponujemy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, w ramach których

  • Kontrolujemy nastawy parametrów pracy urządzeń, w tym nastaw wentylacji.
  • Wymieniamy filtry. Oferujemy atrakcyjne rabaty przy częstszej wymianie filtrów.
  • Konfigurujemy czujnik detekcji gazów CO2.
  • Kontrolujemy szczelność układów chłodniczych.

Posiadamy certyfikat  Urzędu Dozoru Technicznego F-Gaz dla przedsiębiorców.

ZDALNY MONITORING

Dostosowując się do sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 świadczymy usługę zdalnego monitoringu on-line. Dzięki niej większość problemów rozwiązujemy bezpiecznie na odległość, bez potrzeby wzywania serwisu, ponoszenia zbędnych kosztów i narażania personelu na dodatkowe kontakty i ryzyko zakażenia.

dowiedz się więcej o przeglądach

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z przedstawicielem w swoim regionie!
Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij poniższy formularz – skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe!